1

1

KakA?ni otroA?ki voziA?ki obstajajo?

Danes veliko A?asa dojenA?ek preA?ivi v otroA?kem voziA?ku. Zato morajo otroA?ki voziA?ki poleg udobja dojenA?ku starA?u omogoA?ati, da ima predale kamor se shrani najrazliA?nejA?e potrebA?A?ine za otroka. Iz klasiA?nih popolnoma enostavnih voziA?kov so se danes razvili robustni otroA?ki voziA?ki z dobro opremljeni prostori za shranjevanje, ki so poleg vsega tudi lepega videza.

Glede na to kako je otrok v voziA?ku postavljen loA?imo, tri vrste otroA?kih voziA?kov.

Ai??

“Pram” otroA?ki voziA?ki

Gre za otroA?ki voziA?ek, v katerem otrok leA?i in je z obrazom obrnjen nazaj, proti osebi ki voziA?ek potiska. TakA?ni voziA?ki so primerni za dojenA?ke, ki zaradi svoje starosti A?e niso sposobni sedeti vzravnano. Slabost takih voziA?kov je njihova velikost, saj so “pram” otroA?ki voziA?ki zaradi tega ker otrok leA?i veliko veA?ji od ostalih dveh vrst. Ker tak voziA?ek ni veA? primeren ko otrok zraste, se ga danes redkeje uporablja, saj v kolikor bi uporabljali ta voziA?ek, bi morali kasneje kupiti A?e enega, ki bi omogoA?al otroku zravnano sedenje.

“Stroller” otroA?ki voziA?ki

Tovrstni otroA?ki voziA?ki otroku omogoA?ajo zravnano sedenje, s pogledom naprej. Tako otrok, za razliko od prejA?nje vrste voziA?ka, vidi kaj se dogaja pred njim. Tako kot je to prednost je lahko tudi slabost, saj otrok s tem ko vidi pred seboj okolico opazuje in se iz nje uA?i. Poleg tega pa starA?i ne morejo stalno opazovati, kaj njihov otrok spredaj poA?ne. Gre za najbolj razA?irjeno vrsto voziA?ka. Njihova prednost je tudi ta da omogoA?ajo v enem voziA?ku istoA?asno voA?njo tudi dveh ali celo treh dojenA?kov.

“Tri v enem” otroA?ki voziA?ki

Prednost “tri v enem” voziA?kov je ta da lahko starA?i poljubno izbirajo med poloA?ajem svojega otroka. Tako je lahko vaA? otrok nekaj A?asa leA?e, da lahko laA?je zaspi, kasneje ko pa se je A?e nekoliko naspal, pa ga lahko zopet posedite v sedeA?i poloA?aj. Dobra stran takih voziA?kov je tudi, da lahko z odstranitvijo koA?are tak voziA?ek postane A?udovit avto sedeA?.



OtroA?ki voziA?ki za zdrav otrokov razvoj

Ko se pogovarjamo o otroA?ki opremi, so najbolj pogosta tema pogovorov otroA?ki voziA?ki. Na trgu danes obstaja ogromna izbira otroA?kih voziA?kov. BodoA?i starA?i tako lahko izbirajo glede na ceno, znamko in na ostale kriterije, ki so odloA?ilni za nakup. Poznani so majhni, lahki in zloA?ljivi voziA?ki, ki jim reA?emo tudi Ai??mareleAi??. DrugaA?ni so malo veA?ji, masivnejA?i , z veA?jimi snemljivimi kolesi, otroA?ki voziA?ki s tremi ali A?tirimi kolesi, ki po navadi vsebujejo A?e razliA?no dodatno opremo, ki mu pripada. To so najveA?krat razne prevleke proti mrA?esu, deA?ne prevleke, senA?nik, trde in mehke koA?are.

V skoraj vseh otroA?kih trgovinah se najdejo razliA?ni otroA?ki voziA?ki, glede na potrebo posameznika, zadnje A?as pa je A?edalje veA?ja izbira razliA?nih ponudnikov voziA?kov tudi na spletu.

Tudi A?e bodoA?im starA?em denarnica ne dopuA?A?a nakupa popolnoma novega voziA?ka, imamo na spletu ravno tako pestro izbiro rabljenih, ki so A?e vedno uporabni in cenovno dostopnejA?i.

StarA?i se za nakup voziA?ka najpogosteje odloA?ijo na podlagi cene, izkuA?nje znancev, pomembno pa vpliva tudi praktiA?nost samega voziA?ka. Kdor ima manjA?i avto, se tako gotovo ne bo odloA?il za nakup velikega voziA?ka s A?tirimi kolesi, paA? pa bo raje kupil manjA?ega, laA?jega in zloA?ljivega. Za starA?e, ki A?ivijo na deA?eli pa so najprimernejA?i veA?ji otroA?ki voziA?ki s tremi ali A?tirimi napihljivimi kolesi, da bo voA?nja v naravi laA?ja.

Izbira je velika in cenovno dostopna vsakemu starA?u in prav je tako, saj so otroA?ki voziA?ki najpomembnejA?a oprema za naA?egaAi?? malA?ka in nujno potrebna za otrokov razvoj in veselo otroA?tvo.

OtroA?ki voziA?ki



OtroA?ka oprema

Pred prihodom novega druA?inskega A?lana se poleg oblaA?il in pleniA?k nakupuje tudi razna druga otroA?ka oprema. Sem spada ogromno razliA?nih pripomoA?kov za A?im boljA?o oskrbo in razvoj novorojenA?ka. BodoA?i starA?i pa nemalokrat pretiravajo pri nakupovanju le teh, v A?elji, da bi svojemu malA?ku nudili kar najveA?, pri tem pa pozabijo, da ni vsa otroA?ka oprema, ki je trenutno na trgu tudi resniA?no nujno potrebna in nepogreA?ljiva.

Sem spadajo recimo previjalne mizice, ki jih vA?asih niso poznali in niso bile tako razA?irjene. Verjetno je razlog za to tudi ta, da so bile vA?asih veA?je prostorske stiske, stanovanja oziroma bivalni prostori mladih druA?in so bili manjA?i, zato si starA?i niso mogli privoA?A?iti, da bi v A?e tako majhno stanovanje Ai??strpaliAi?? A?e previjalno mizo. ReA?itev so bile previjalne podloge, ki so jih najveA?krat namestili na pralni stroj v kopalnici, kjer je bila voda pri roki.

Med najpogostejA?o otroA?ko opremo spadajo A?e razni stolA?ki za hranjenje, pa telefonske Ai??varuA?keAi??, grelci za stekleniA?ke, stajice, hojice, igralne podloge z razliA?nimi motoriA?nimi igraA?kami,ai??i??

Kljub A?iroki ponudbi raznih pripomoA?kov, si velja zapomniti, da je najpomembnejA?a otroA?ka oprema, ki potrebuje tudi najveA? pozornosti in razmisleka pred nakupom otroA?ka posteljica, avtosedeA? in otroA?ki voziA?ek. Seveda so te stvari v primerjavi z ostalimi pripomoA?ki med najdraA?jimi, saj je to otroA?ka oprema, ki pa je vendarle nujno potrebna za dober razvoj, zdravje in bivanje vaA?ega malA?ka.

OtroA?ka oprema



OtroA?ki avtosedeA?i

Vsakemu starA?u je varnost otroka na prvem mestu. Na trgu obstajajo razliA?ni otroA?ki avtosedeA?i, zato je med A?iroko ponudbo dobro vedeti kako izbrati najprimernejA?ega za naA?ega malA?ka.

Velika izbira razliA?nih avtosedeA?ev, razliA?ni proizvajalci, modeli in razlike v ceni so razlog, da so starA?i ob nakupu avtosedeA?a nemalokrat zmedeni., zato je zelo pomembno, da nam ob nakupu v trgovini prodajalci ustrezno svetujejo. A?e se le da, je dobro vzeti otroka s seboj in ga med izbiranjem posaditi v razliA?ne sedeA?e, saj bomo laA?je precenili kateri otroA?ki avtosedeA?i bi bili najprimernejA?i za naA?ega malA?ka. Seveda je potrebno preizkusiti tudi, A?e se avtosedeA? prilega naA?emu avtomobilu.

NajpomembnejA?i dejavnik pri nakupu pa je, da mora avtosedeA? ustrezati otrokovi teA?i in starosti. Tako loA?imo pet skupin avtosedeA?ev:

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Skupina 0 : za novorojenA?ke, do 9 mesecev starosti in 10 kg teA?e,

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? skupina 0+ : za dojenA?ke od 9 -18 mesecev starosti in 13 kg teA?e,

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? skupina I : za dojenA?ke od 9 mesecev do treh let in do 18kg teA?e,

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? skupina II : za malA?ke od 3 do 6 let in od 15-25 kg teA?e,

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? skupina III : za otroke od 6-12 let in za teA?o med 22 in 36kg.

OtroA?ki avtosedeA?i, ki zdruA?ujejo lastnosti veA? starostnih skupin, so kompromisna reA?itev, saj niso ergonomsko in optimalno oblikovani za nobeno starostno obdobje otroka. Dovolj trden in pravilno oblikovan sedeA?, daje telesu popolno oporo ter omogoA?a dobro zaA?A?ito otrokove glave.

OtroA?ki avtosedeA?i in njihova uporaba je pri nas zakonsko obvezna, zato nas ne sme zavesti otrokovo negodovanje ali kratka relacije voA?nje, saj gre za varnost naA?ih otrok.



VoziA?ki za dvojA?ke

DvojA?ki prinaA?ajo starA?em dvojno veselje, hkrati pa tudi dvojne skrbi. A?e so na poti dvojA?ki, potem je izbira voziA?ka nekoliko laA?ja, saj se voziA?ki za dvojA?ke loA?ijo po dveh osnovnih modelih. Pogosteje uporabljen je model, kjer sta koA?ari nameA?A?eni vzporedno, poznamo pa tudi modele, kjer sta sedeA?a zaporedno- en za drugim. Kot reA?eno, so otroA?ki voziA?ki, kjer sta sedeA?a nameA?A?ena en ob drugem bolj pogosti v uporabi, saj imata tako oba otroka razgled na okolico enak, starA?em paAi?? je tako omogoA?en istoA?asni nadzor nad dvojA?koma.

Pomanjkljivost teh voziA?kov je, da v avtomobilu zaradi A?irine zavzamejo nekoliko veA? prostora, s tega staliA?A?a so bolj priroA?ni otroA?ki voziA?ki, v katerem otroka sedita zaporedno, saj so v zloA?enem stanju manjA?i in oA?ji, so pa nekoliko teA?je vodljivi zaradi veA?je dolA?ine.

Pred nakupom voziA?ka se je vsekakor dobro posvetovati s prodajalcem in pretehtati vse moA?nosti in dejavnike, ki so poglavitnega pomena za nakup doloA?enega modela voziA?ka.

VoziA?ki za dvojA?ke so veA?ji od tistih za enega otroka, zato je priporoA?eno, da poskusijo bodoA?i starA?i izbrani voziA?ek zloA?iti v prtljaA?nik svojega avtomobila, hkrati pa je potrebno tudi razmisliti, kateri model bi laA?je spravili skozi vhod domaA?ega praga, v dvigalo, po stopnicah, itdai??i??

Taki voziA?ki so praviloma teA?ji in veA?ji od enojnih, po navadi imajo daljA?a in A?irA?a podvozja, ter oA?je A?portne sedeA?e in koA?are. Bolj praktiA?no je, da bodoA?i starA?i izberejo model voziA?ka z enojnim roA?ajem, saj so voziA?ki za dvojA?ke drugaA?e teA?je vodljivi.

VoziA?ki za dvojA?ke

